Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeUUng Kolvill og havfruen
Ulvesangen (Vargsången) Sang Ungersvendens dannelsesrejse
T Forbogstav V
 
   
   

Ung Kolvill og havfruen

Ung Kolvil og hans Hjærtenskjær
De ginge i Rosenlund;
Guldbæltet om hendes fagre Liv
Havde kostet vel femten Pund.

>>Du lov mig det nu, ung Kolvill!
Jeg beder dig af stor Fare:
Du rid dig aldrig til Slanens Væld,
Om du vilt dit Liv bevare.<<

>>Du tal ikke saa, min Hjætenskjær!
Du tal ej saa til mig meer;
Begjærer jeg vel hver fager Mø,
Der jeg med Øjne seer?<<

Saa bød han Farvel den Jomfru fiin,
Saa lidet agted han hendes Ord:
Han rider sig til Slanens Væld,
Saa favr stander Mø der og toer.

>>Du toer, du toer, du fagre Mø!
Din Særk er saa fin og reen.<<
->>Vel vorde dig, fagren Ungersvend!
Meer hvid end Mælk er din Kind.<<

Saa lydt da raabte ung Kolvill:
>>O vee, hvor mit Hoved mon Værk'!<<
Svared det Møen: >>et Hovedbind
Du skjær af min Silkesærk.<<

Saa rakte hun ham saa liden en Kniv
Af Særken et Bind sig at skjære;
Det bandt hun om hans Pande hvid,
Da værker hans Hoved ej mere.

End højere raabte ung Kolvill:
>>End haardere vorder min Nød!<<
>>Ja, haardere, haardere vorde den vil,<<
Sagde Møen - >>til du ligger død.<<

Ud da drog han sit blanke Sværd,
Vilde stikke hende, som hun stod;
Men bort da svandt hun, en Havfru væn
Hun svam langt ude i Flod.

>>O Moder, Moder! du kæmme mit Haar,
O Hjærtenskjær! Sæng du mig reed;
O Broder! tag du mit Sværd og Spyd,
Jeg har falsken Havfru seet.<<


Sangen er en gammel skotsk middelaldervise som stammer fra bogen 'Engelske og Skotske Folkeviser' ved Svend Grundtvig. Sangen minder i øvrigt meget om den danske folkevise hr. Oluf og elverkongens datter/ Elverskud.
Kilde  kilde@sol.dk


 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeUUng Kolvill og havfruen
Ulvesangen (Vargsången) Sang Ungersvendens dannelsesrejse
T Forbogstav V