Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangePPeders Sørejse
Passetyme with good companye Sang Perlen
O Forbogstav R
 
   
   

Peders Sørejse

1.
Hr. Peter han ganger i sit eget kammer ind
for at krølre og kruse sit hår
omsider så ganger han for oldermoder ind
for at høre hvad død han skulle få

2.
'Ej hverken skal du dø i din seng eller fjeld
ej heller skal du dø udi krig
men vogt du dig men vogt du dig for bølgerne de blå
thi de ville vist forkortne dig dit liv'

3.
Så byggede han et skib ud af hvalfiskens ben
med stavn og med mast ligeså
men vimpelen skal være af det rødeste guld
og sejlene så hvide som sne

4.
Men da de havde sejlet en tre-fire hundrede mil
så pludselig gik skibet i stå
de bad da til vor fader, vor gud i himmelen
om hjælpen de snart måtte få

5.
Vor gamle kaptajn den forstandelige mand
han talte forstandelige ord
han sagde: 'Lad os kaste guldterningen om bord
og se hvem den største synd har gjort'

6.
Den første gang guldterningen på tavlebordet randt
udiblandt de søvalgte folk
da traf den på vor Peter, den traf for første gang
på vor elskelige men kongerige søn

7.
Den anden gang guldterningen på tavlebordet randt
udiblandt de søvalgte folk
da traf den på vor Peter, den traf for anden gang
på vor elskelige men kongerige søn

8.
Den tredje gang guldterningen på tavlebordet randt
udiblandt de søvalgte folk
da traf den på vor Peter, den traf for sidste gang
på vor elskelige men kongerige søn

9.
'Skal jeg nu fortælle jer med møje og besvær
hvor stor en synd jeg har gjort
tre klostre har jeg røvet en kirke har jeg brændt
atten piger har jeg elsket og forglemt

10.
Hvis nogen af Eder kommer levende i land
og min mor hun spørger efter mig
så sig det da til hende at jeg sidder i Amsterdam
og drikker af det rødeste vin

11.
Men hvis nogen af Eder kommer levende i land
og min kæreste hun spørger efter mig
så sig det da til hende at jeg ligger på havets bund
og beder hende snart at gifte sig'

12.
Så tog de hr. Peter i hans guldkrølrede hår
og svang ham ud over bord
da Peter begyndte at synke begyndte skibet at gå
og stormerne blev let på bølgen blå

Ingeborg Munch i Torup 1959
Kilde: Seks indgange til balladen
Kristian Nielsen  kristian@skjaldesang.dk


 
fed sang teksten passer godt til melodien
Per høgfeldt  per38@hotmail.com
 
En børnesangbog fra 50'erne er kommet mig i hænde, og i den står sangen "Sejladsen":

Og det var den unge Hr. Peder selv;
Så fro han ganger sig til stranden ned,
Dér lader han bygge så kosteligt et skib,
Det bedste nogentid var set.

Og skibet det var ud af valnødtræ,
Og alle master var ligeså;
Og vimplerne var af det dyre, røde guld,
Og silkesejl der hand ved raa.

Så letted' de anker og hejsede sejl,
For vinden var både stærk og god;
Og skibet der skar gennem bølgerne de blå
Så skummet der dennem stod.

Det var både skipper og styresmand,
De spillede guldterning over bord;
Men det var den usselig' liden kokkedreng,
De satte til at styre ror.

Og solen den skinned' og bølgen den sang,
Det var for vist så lystelig en færd;
De spilled' guldterning og drukke røden vin,
Til snekken landed' på et skær.

Hr. Peder og alle hans gode mænd
De sank til havets dybe salte grund;
Stor skade det var for det kostelige skib,
Det ligger nu på havsens Bund.

Kunne selvfølgelig også smide den ind her som en sang for sig?
Liselle  liselle@gerf.dk
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Optagelse af Dorte Munch Andersen til Balladeseminar på Folkekulturværkstedet i Broby 2003.
Dorte_Peders_sorejse.mp3   1116734 bytes   Lydfil
Kristian Nielsen  kristian@skjaldesang.dk 
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangePPeders Sørejse
Passetyme with good companye Sang Perlen
O Forbogstav R