Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeMMads Doss
Mørket bringer lys Sang Magnus' "hyldestsang"
L Forbogstav N
 
   
   

Mads Doss

Mads Doss han war en kon koltringsknæjt,
han gek mæ foeren i hien,
imell så slow han lyng te en bejt,
imell så band han åu vien
en liim te hans muer, å så sang han imell,
di hoer ed så vit, nær han tow te å hwell:
La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,
la la luh - la la lih - kom! så skal a bih.

Mett Kølvro war en kon stonthostøs,
gek åsse mæ foeren i hien,
å somti hun swedt, å somti hun frøs,
den drywwen slet ett hun ku li en.
Hon snøwsed imell, få hin dawwen wa lång,
iwessomda tahrt hon sin klukker, å sang:
La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,
la la luh - la la lih - kom! så skal a bih.

Å somti di mødtes så his å så hæhr,
od mælmad, å språkked så knøwt da,
å let om let fek di hwerranner så kjæhr:
Jen kam, næ den åhn ga en hwøwt da.
Å næ di had ett, gek di hwæ te sit hjaer,
å sang, så de gjall owwe mosser og kjaer:
La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,
la la luh - la la lih - kom! så skal a bih!

Såen gek da en sommer, å da gik flier.
Lieg kjærrester så de fann o da.
I hien kam di no ikke mier,
men hjemm ve hweranner di lo da.
Å så bløw di gywt å behøwd ett å sønng,
som fahr di had gjow, i de båreste lønng:
La la luh - la la lih - kom! så skal a bih,
la la luh - la la lih - kom! så skal a bih!

Tekst: St. St. Blicher, 1842
Melodi: Folkemelodi
Naenyana Grasnia  naenyana@elfwood.zzn.com


 
Jeg ved godt at den først er skrevet i 1842 men til rollespil mener jeg godt at den kan bruges (især på Sjælland !).
Naenyana Grasnia  naenyana@elfwood.zzn.com
 
Godt så - korrekturlæseren giver hermed officielt op: Jeg ved ikke, hvordan man staver på dialekt... :-)

Jeg mener da, jeg har forstået det meste, men der er et par ting, jeg ikke har fået fat i, så... er der mulighed for at vedlægge en oversættelse som kommentar...?

Mvh.
Munchkin.
Rikke Munchkin Sørensen  munchkin@image.dk
 
En oversættelse ? Det tror jeg nu nok, at jeg kan klare. Den vil være færdig ca. inden for næste måned, da jeg ikke helt selv kan oversætte den, men kender en der kan.

Mvh.
Naenyana Grasnia
Naenyana Grasnia  naenyana@elfwood.zzn.com
 
ellers kan jeg godt oversætte den løst indtil... kommer selv fra jylland så kan da forstå den så nogenlunde.. selv om det kniber nogle steder.. Liim har jeg slet ikke kunne oversætte.. men ellers har jeg fået teksten til at være:

Mads Doss han var en køn kæltringsknægt/ballademager
han gik med fårene på heden,
imellem så slog han lyng til et bål,
imellem så bandt han også lige
en liim(måske buket, men aner det ikke) til hans moder, og så sang han imellem,
det hørtes så vidt, på nær (når)han tog sig et hvil:
La la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente,
la la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente.

Mette Kølvro var en køn stonthostøs,(datter af en der laver hoser mener jeg)
gik også med fårene på heden,
og sommetider hun svedte, og sommetider hun frøs,
den driven kunne hun slet ikke lide.(jysk har åbenbart også omvendt ordstilling)
Hun snøvlede imellem, for dagen var lang,
ind imellem tager hun (og) klukker/nynner sin sang:
La la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente,
la la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente.

og sommetider de mødtes så hist og så her,
og imellem så snakkede (de) så skændtes de,
og lidt efter lidt fik de hinanden så kære:
den ene kom, når den anden gav en fløjten af.(fløjtede på den anden)
og når de havde mødtes, gik de hvert til sin hjord (fåreflokken),
og sang, så det gjaldede/lød over moser og kær:
La la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente,
la la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente.

Sådan gik der en sommer, og der gik flere.
Lige kærester så de fandt ud af.
på heden kom de nu ikke mere,
men hjemme ved hinanden de lå da.
og så blev de gift og behøvede ikke at synge,
som før de havde gjort, i det fineste lyng:
La la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente,
la la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente.
Penille sørensen  penille@forget-it.dk
 
Jeg har ligee foretaget et par små rettelser til din oversættetse Pernille.. Jeg ved ikke om jeg har fanget det hele, men de værste misfortolkninger er vidst afskaffet :-)

Mads Doss han var en køn kæltringsknægt/ballademager
han gik med fårene på heden,
imellem så slog han lyng til et bål,
imellem så bandt han også lige
en kost til hans moder, og så sang han imellem,
det hørtes så vidt, når han tog til at vræle/skråle:
La la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente,
la la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente.

Mette Kølvro var en køn stonthostøs,(datter af en der laver hoser mener jeg)
gik også med fårene på heden,
og sommetider hun svedte, og sommetider hun frøs,
den driven kunne hun slet ikke lide.
Hun snøftede (læs: græd) imellem, for dagen var lang,
Bagefter(tror jeg) tørrede hun sine øjne og sang:
La la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente,
la la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente.

og sommetider de mødtes så hist og så her,
Spiste frokost og talte så klogt da.
og lidt efter lidt fik de hinanden så kære:
den ene kom, når den anden gav en fløjten af.(fløjtede på den anden)
og når de havde spist, gik de hvert til sin hjord (fåreflokken),
og sang, så det gjaldede/lød over moser og kær:
La la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente,
la la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente.

Sådan gik der en sommer, og der gik flere.
Lige (måske nærmere lege) kærester så de fandt ud af.
på heden kom de nu ikke mere,
men hjemme ved hinanden de lå da.
og så blev de gift og behøvede ikke at synge,
som før de havde gjort, i det bareste lyng:
La la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente,
la la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente.

Kræn Poulsen (MS8)  andromedos@hotmail.com
 
Tja der er en del fejlfortolkninger, men det er da bedre end ingenting. Det er så meget nemmere at forstå betydningen når man synger den.
Malene Grim  althea@elfwood.zzn.com
 
Sådan gik der en sommer, og der gik flere.
Lige (måske nærmere lege) kærester så de fandt ud af.
på heden kom de nu ikke mere,
men hjemme ved hinanden de lå da.
og så blev de gift og behøvede ikke at synge (jeg tvivler på at de "sang" men lad det være ved det ;-)),
(lige)som de havde før gjort, i det bagerste lyng:
La la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente,
la la luh - la la lih - kom! så skal jeg vente.
Malene Grim  
 
Sangen med nudansk oversættelse kan findes her:
http://www.blicheregnensmuseum.dk/mads_doss.htm

When in doubt, Google! ;)
Lise Rasmussen  liseaddgaroudotdk
 
Jeg vil så gerne hjælpe, en liim er en kost bundet af lyngen, den var meget brugt af de fattige da der var lergulv i hele huset
Villy Agerbo  villy.agerbo@get2net.dk
 
En "kon koltringsknægt" en lille dreng fra Koltring. I betydningen et bitte korn.

En kon "Stunthuestøs"
Fattige gik med stunthoser = strømper uden sål, men med en strop om ståretåen for at holde strømpens overside hen over foden.
Preeben Bjerno  pbjerno@live.dk
 
mads doss

var ikke en"ballademager" ( et alt for nutidigt ord, der ikke dækker begrebet : koltring = kæltring = tater, skovlougring ( Palle Lauring)).

Taterne er fra gammel tid bosat i området syd for viborg "St St Blicher-land", man ved ikke nok om deres oprindelse ,
eks om de er indvandrede i "overskuelig fortid".
Taterne er mørkhudede med brune øjne og sort hår, fyldige læber, de var yderst fattige og i høj grad tyveknægte og ofte til en del malør,
den lokale bondebefolkning afskyede dem, de var "urene" idet de beskæftigede sig med renovation i byerne, "natmænd," og på landet
flåede de selvdøde dyr: "rakkere",og havde deres egne sprogkoder.
Meir Aron Goldschmidt beretter om en af de kendte i 1820'erne . Jørgen, der boede på en lyngbakke
bag om præstegården i Vroue by, hvor han vidst "holdt et huus". han var den sidste herredsrakker.
Og stamfader til en stor slægt.
Jørgen antages at have leveret stof til Blichers historier.
Nå men :
Mads doss han var en køn kæltringsknejt, han gik med fåerene i heden, (ind)
imellem slog han lyng til en
visk, indimellem bandt han af hveden: en kost til hans moder og så sang han (ind)imellem, de (man) hørte det så vidt (over den tavse hede)
når han tog til at vræle(synge højt, bemærk det samme ord på engelsk) lalalalu osv
kom , så venter jeg "bier"(på dig)----

Mette Kølvrå (navnet efter en jydsk by) var en køn stonthose-tøs (stonthoser, se jydsk ordbog)gik åsse med fårene i heden.
(Ind)imellem hun svedte(bemærk ordstillingen) og (ind)imellem hun frøs, den driven, hun slet ikke ku li den.
Hun snøftede (ind)imellem for( hendes dag var lang, alligevel tørrede hun sine glukker(øjnene) og sang :----

og sommetider de mødtes så hist og så her, åd mellemmad og "språgede" (snakkede) så fint,kvikt,godt,
og lidt om lidt fik de hinanden så kære, den ene kom når den anden gav en (høj lyd fra sig)
og når de kom hjem
(her har vist en anden tekst sneget sig ind, den hænger ikke sammen)
gik de hver til sit hjørne
(af hjemmet/ejendommen/lynghytten- det var jo det åbne, jyske landskab) og
sang så det gjallede over moser og kær: -----
Å sån gik en sommer å dær gik flere, som kærester så de fandt sammen,i heden kom de nok ikke meget mere, men hjemme hos/ved hinanden de lå da
("hjemme hos hinanden sov de da sammen")
og så blev de gift og behøvede ikke at synge,
(har Blicher her indsmuglet en lille sjofert, til glæde for det folkelige vid:)
som før de havde gjort i den bareste lyng :----
Stærke Sejer, selv tater, Nielsen  suppevisken@jubii.dk
 
Oversættelsen er nærmest en nydigtning. En kon koltringsknægt: kon = lille. koltringsknægt = en knægt fra Koltring (en landsby i Midtjylland). Der er rigtigt meget der ikke passer.
Preben Bjerno  pbjerno@gmail.com
 
Hmm hvor ligge så stedet Koltring?? når man læser diverse ordbøger betyder koltring en dreng der aldersmæssigt vel kan betegnes som teenager i dag
Lars Bang Pedersen  lars@larsbang.dk
 
Mads Doss hed oprindelig Mads Christensen, men familien boede nær ved en geavhøj kaldet Dosshøj der lå i Thorning Vestermark.
Mads Doss døde i Thorning by i 1858
Han var gift med Anne Else og ikke med Mett Kølvrå.
Knud Andreasen  Andreasen.knud@dlgmail.dk
 
En ,liim´ betyder en ,fejekost´.
Mette Vinter Smedegaard  mettevintersmedegaard@gmail.com
 
En ‘bejt’ er den uden dørs bageovn som Mads’ mor og mange andre i de fattige lyngtækkede huse fyrede i. Den var af gode grunde placeret et stykke fra huset.
Ejvind Krarup Jensen  Ejvindkrarup@gmail.com
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeMMads Doss
Mørket bringer lys Sang Magnus' "hyldestsang"
L Forbogstav N