Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeVVictoria
Vi vil gaa hjem hen over bjerget Sang Vikingekamp
U Forbogstav W
 
   
   

Victoria

Kom venner og sid ved min side
og lyt til en sørgelig sang.
Sandfærdig den er, må I vide,
om skæbne og frihed og tvang.

Omkvæd (efter hvert vers):
Victoria, - stakkels barn.
For hende var ingenting nemt.


Sin far og sin mor hun ej kendte,
da tidligt de fandt deres død.
En svigefuld bror hende skændte.
Hun leved’ i dybeste nød.

Så blev hendes barndom en plage,
som aldrig hos hende blev glemt.
Hun lærte: Sig selv at forsage,
at glemme alt dét, som er slemt.

Hun vare vel gået til grunde
om ej hun en madmoder fik.
For væve og vaske hun kunne -
i tjen’ste hos Heksen hun gik.

Trods altid hun kundskab begærte,
i Lænke hun aldrig kom ind.
Ved klogskab og list dog hun lærte
om sejd og om menneske-sind.

Da skete det, Heksen blev røbet
og modtog den strengeste dom.
Og alle hun kendte blev prøvet.
Til bødlernes skole de kom.

Victoria sattes i fængsel.
På bøddelens bænk hun blev lagt.
Syv uger i yderste trængsel.
I pine og sult og foragt.

Den mand, som Victoria forhørte
var retskaffen, hellig og streng.
Så tårer og bøn ham ej rørte.
Til sandheden han ville frem.

Men nu hendes snilde ej svigted’.
Hun brygged’ en kærlighedsdrik.
I bøddelens øl hun den listed’.
En tredobbelt dosis han fik.

Så straks da han bægeret tømte,
han fyldtes af lystent begær.
En eneste drøm han nu drømte:
At holde Victoria kær.

Den dag og en del af den næste
han indtog Victorias seng.
Hans hjerte var nær ved at briste
før end’lig i søvn han faldt hen.

Nu endelig hun kunne flygte
fra fængslet og dommerens tugt.
I bøddelens gemmer hun søgte
for nøgler og midler til flugt.

Men døvet af rædsel og pine
hun gjorde en frygtelig fejl:
Da penge hun ej kunne finde,
hun røved’ hans Skarpretter-segl.

Så hastigt fra Beren hun rejste
i dække af natten så sort.
Til Sortvad hvor Herobrand knejste,
til ulykke brat rev ham bort.

To sønner nu stred om det rige.
Rune og Stok var de kaldt.
Slet intet dem kunne forlige,
skønt landet i Slavesegl faldt.

En værge Victoria søgte
hun stræbte for tryghed især.
Hun gerne prins Rune besøgte,
og hurtigt han fik hende kær.

Hun klædtes i kjoler så skønne,
fik smykker og fineste sko.
Et liv, hun kun kendte fra drømme.
En lykke, hun næppe ku’ tro.

Men uvis er men’skernes skæbne
og ingen kan vide derom.
En bøddel fra Beren var kaldet
til Sortvad at afsige dom.

Da bødlen blev stedt for prins Rune,
han kendte Victoria straks.
Han klaged’ til prinsen om tyveri
og kaldte Victoria heks.

Prins Rune var kendt for sin viisdom
og grundede på dette fald.
Da sandhed han ønsked’ at finde
til hoffet han kaldte en Skjald.

I sang og Magii skjalden stilled’
et spørgsmål om bøddelens segl.
De skønneste toner han spilled’,
og hun måtte tilstå sin fejl.

Nu bødlen sit segl fik tilbage,
men krævede bod for sin tort.
Prins Rune sku’ hende forsage,
som fredløs da blev hun sendt bort.

Så kort var Victorias glæde,
så længe hun leved’ i nød.
En skæbne, man kun kan begræde.
En rejse mod usselig død.

Så vid – alle I, som nu tænker
at kende til retfærd og ret.
Uskyldig’ kan fanges i rænker,
og domme kan siges så let.

Denne episke vise har jeg selv skrevet tekst og musik til.
Historien stammer fra LefLive-scenariet Slaveseglet sommeren 1999.
(Et Slavesegl er en form for forbandelse, som holder folk indespærret på et afgrænset område - i dette tilfælde kongeriget Sortvad.)
"Beren" er navnet på hovedstaden i landet Rolgornia.
"Sortvad" er et lillebitte selvstændigt kongerige, som ligger inden for Rolgornias grænser.
En "Lænke" er udtryk for en gruppe af hekse, som i LefLive kan bestå af én overheks + fem underhekse.
Sortvad blev regeret af Kong Herobrand indtil hans tvillingesønner Stok og Rune kom til at slå ham ihjel (det VAR altså ikke med vilje!).
Jeg kan trøste med, at historien faktisk endte lykkeligt for den stakkels pige.

Ole Steen Peinow
Ole Steen Peinow  Ole.Peinow@aeldresagen.dk


 
Kunne nogen ikke være så søde at spille den ind som lydfil??

Hilsen
DD
Doris Donnell  Ridderkvinden@hotmail.com
 
Noderne kan jeg desværre ikke bruge da jeg ikke kan læse noder!!!! Derfor ville det være rart med en lydfil hvis nogen kunne finde tid til at spille den ind :)
Doris Donnell  Ridderkvinden@hotmail.com
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Her er noderne fra Ole Peinow.
Victoria.JPG   191436 bytes   Noder
kristian  kristian@skjaldesang.dk 
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeVVictoria
Vi vil gaa hjem hen over bjerget Sang Vikingekamp
U Forbogstav W