Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeDDen talende strengeleg
Den store krage Sang Den talende strengeleg (på svensk)
C Forbogstav E
 
   
   

Den talende strengeleg

1. Der boed' en Mand ved Sønderbro,
han havde de døtre to.
-Thi det er så favrt om sommeren.-

2. Den yngste var saa klar som Sol,
den ældste var saa sort som Jord.

3. Saa kom der to Bejlere gangende frem,
ja, de bejled til den yngste [af dem].

4. Og alle vilde de den yngste ha',
ja, alle vilde de den ældste forsmaa.

5. "Og lad os gaa til Stranden at to,
og lad os to os hvide.

6. O lad os to os hvide,
at vi blive Søstere lige."

7. Den yngste gik foran med udslagne Haar,
den ældste gik bagefter med onde Raad.

8. Den yngste satte sig ned at to,
den ældste skjød hende ud med sin Fod.

9. "O min kjær Søster! du frelse mit Liv!
Saa giver jeg dig min sølvslagne Kniv."

10. "O synk, o synk, kom aldrig til Liv!
Saa vel faar jeg din sølvslagne Kniv."

11. "O min kjær Søster! du hjælpe mig paa Fod!
Saa giver jeg dig mine sølvspændte Sko."

12. "O synk, o synk, kom aldrig paa Fod!
Saa vel faar jeg dine sølvspændte Sko."

13. "O min kjær Søster! du hjælpe mig op!
Saa giver jeg dig min gule Lok."

14. "O synk, o synk, kom aldrig op!
Saa vel faar jeg din gule Lok."

15. "O min kjær Søster! du hjælpe mig til Land!
Saa giver jeg dig min Fæstemand."

16. "O synk, o synk , kom aldrig til Land!
Saa vel faar jeg din Fæstemand."

17. Ja, der kom Østenvejr og vind,
som førte hende øster og vester ind.

18. Ja, der kom Østenvejr og vand,
som førte hende op på det hvide Sand.

19. Saa kom der to Spillemænd gangende frem,
ja, de skar af hende Fingrene fem.

20. Ja, de skar af hende Fingrene smaa,
ja, dem gjorde de til Skruer.

21. Saa skar de af hendes gule Lok,
ja, den gjorde de til Strenge.

22. "Og lad os gak hen til den By,
hvor det store Bryllup er udi."

23. Saa spilled de for det første:
om Bruden, der drukned sin Søster.

24. Saa spilled de for det andet:
om Brudens Søster, var flydt til Lande.

25. Saa spilled de for det tredje:
ja, der begyndte Bruden at græde.

26. Om Søndagen sad hun paa Brudebænk:
om Mandagen lag hun, i Jærn var spændt.

25. Om Tirsdagen lag hun paa Retterbænk:
om Onsdagen lag hun paa Baalet, var brændt.
-Thi det er så favrt om sommeren.-

Optegnet 1847 af Proprietair Cand. jur. H.V.Fiedler
til Sevedø ved Skelskør, efter som den blev sungen
af en Husmandskone i Magleby Sogns Fattighus,
sædvanlig kaldet Myse-Ellen , barnefødt i Tjæreby-Sogn.
kilde: Danmarks gamle Folkeviser 95 DEF

Kristian Nielsen  kristian@skjaldesang.dk


 
Dette er teksten som sangen 2 søstre af sorten muld er inspireret af.
Kristian Nielsen  kristian@skjaldesang.dk
 
Der ligger også en anden version med indspildning på Leif Varmarks hjemmeside:

Balladeskolen
http://www.balladeskolen.dk/pages/dgf095.htm
Nicolas koch-simms  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeDDen talende strengeleg
Den store krage Sang Den talende strengeleg (på svensk)
C Forbogstav E