Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeHHerr Holger
Herlig, en sommernat Sang Herr Mannelig
G Forbogstav I
 
   
   

Herr Holger

Fru Tala hon drömde hon drömde i natt
Vak upp här är en god tid
Att den rike herr Holger han skulle ge tappt
Den rike herr Holger

Jag drömde jag drömde om vår gångare grå
Han bar dig till tinget du dödde där uppå

Min kära fru Tala du säg icke så
Dina drömmar kan väl vakna om en åtta år

De stötte på dörren med stänger och spjut
Är herr Holger herinne så skall han här ut

Herr Holger han talte till svennerna två
I läggen gullsadeln på gångaren grå

När som de var komna till Köpenhamn
Der ståndar kung Kristian på hvitan den strand

I varen välkommen her Holger till mig
Herr Holger herr Holger det kostar ditt lif

Kung Kristian klippte det hufvudet af
Så blodet det neder till fötterna rann

När fru Tala fick se hennes herre var lik
Så domnas hon under skarlaknen hvit

Herr Holger blev grafven när klockan var tolf
När klockan var elfva så kom han igen

Han klappar på dörren med fingrarne små
Fru Tala stig upp och dra låsarne frå

Med ingen så hafver jag stämma utsatt
Och ingen så släpper jag in uti natt

Min kära fru Tala gif bonden sin ko
För i helvete der är så svårt att bo

Fru Tala gif Romman och Skromman igen
För i helvete är så svårt att brinna för din vän

Nej om jag så skulle i helvete som svan
Så vill jag ej blifva utfattig försann

Far du i helvete med svennerna dina
vak upp här är en god tid
Så kommer jag efter med möerna mina
Den rike herr Holger
Robin Rönnlund  ofeig@hotmail.com


 
Ikke den hela sang, men dette er den version som Garmarna (ett svensk folk-rock gruppe) synger.
Robin Rönnlund  ofeig@hotmail.com
 
Denne sang kan høres på den svenske gruppe "Garmarna"s CD "Guds Spelmän".

CD'en er ikke sådan lige at købe i butikkerne, men er antagelig lettest at få fat i via nettet. Den indeholder en række folkeviser tilsat mere moderne effekter, og kan vel næsten karakteriseres som en krydsning mellem Sorten Muld og Truppo Trotto. Anbefales !
Tore  tore@eidolon.dk
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeHHerr Holger
Herlig, en sommernat Sang Herr Mannelig
G Forbogstav I