Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeHHerr Mannelig
Herr Holger Sang Herr Peders sjöresa
G Forbogstav I
 
   
   

Herr Mannelig

Bittida en morgon innan solen upprann
Innan foglarna började sjunga
Bergatrollet friade till fager ungersven
Hon hade en falskeliger tunga

|:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej:|

Eder vill jag gifva de gängara tolf
Som gå uti rosendelunde
Aldrig har det varit någon sadel uppå dem
Ej heller betsel uti munnen

Eder vil jag gifva de qvarnarna tolf
Som stå mellan Tillö och Ternö
Stenatna de äro of rödasta gull
Och hjulen silfverbeslagna

Eder vill jag gifva ett förgyllande svärd
Som klingar utaf femton gullringar
Och strida huru I strida vill
Stridsplatsen skolen I väl vinna

Eder vill jag gifva en skjorta så ny
Den bästa I lysten att slita
Inte är hon sömnad av nål eller trå
Men virkat av silket det hvita

Sådanna gåfvor toge jag väl emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu så är du det värsta bergatroll
Af Neckens och djävulens stämma

Bergatrollet ut på dörren sprang
Hon rister och jämrar sig svåra
Hade jag fått den fager ungersven
Så hade jeg mistat min plåga

|:Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:|

Tekst: traditional
Musik: Garmarna
Kristian  kristian@skjaldesang.dk


 
Denne sang er sunget af Gruppen Garmarna på albummet Guds Spelemän og udgivet på forlaget MassProduktion i 1996
kristian  kristian@skjaldesang.dk
 
der er oplager af forskellig musiker.
eksempel "In Extremo" eller "Haggard".

beklage min slet dansk. jeg er tysk og har bruget ordbok og tysk grammatik. ;)
Abigor  therealv@web.de
 
Abigor....det er flot!!!

Jette Nielsen  vanefreja@hotmail.com
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeHHerr Mannelig
Herr Holger Sang Herr Peders sjöresa
G Forbogstav I