Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeSStærkodders vise om Bråvalslaget
Spindelvæv Sang Stammefolket
R Forbogstav T
 
   
   

Stærkodders vise om Bråvalslaget

Denne sang findes efter sigende i visse versioner af folkehøjskolesangbogen, men jeg ved ikke lige, hvem der rent faktisk har skrevet den. En tekstanalyse afslører dog, at det sandsynligvis er sket sidst i 1800-tallet.
Men det er en lækker melodi, og jeg fatter ikke, hvorfor der ikke for længst er andre, der har lagt den op herinde :)

*****

Nu luren gjalded' med drøn på drøn.
Til kamp blev kalded' hver heltesøn,
Og stærke som bjørne
Og kække som ørne
Fløj kæmper op.

Da jorden braged og buldret steg,
I skoven knaged' den gamle eg,
Og himmelens bue
Den syntes at true
Med fald så brat.

Det lod, som Loke var løst af bånd,
Som Ragnaroke var nu for hånd,
Som verden må tænkes
På vej at nedsænkes
I Ginnunggab.

Som guder skulle i udgangsår
Med mænd af mulde nu dele kår,
Som alt skulle mødes
For sammen at ødes;
Så lod det nu.

Som bølgers brusen på stormens dag
Så hørtes susen med gny og brag.
Der leged' i vrimmel
De spyd under himmel
Med pil og sten.

For skud tilvisse og blidekast
Hel mangen isse og pande brast.
Med sten at langes,
Med spyd at stanges,
Det er ej spøg.

Dog faldt ej færre for skarpen segl,
Nej, det blev værre, dér sten slog fejl.
Dér kæmperne ginge
Hinanden på klinge
Med dragne sværd.

De sagn er visse, jeg selv var med.
I fylkingspidse jeg gik uræd.
Nu mindet mig fryder,
Når visen den lyder
På modersmål.

[Nu (10/4-07) er jeg så venligt blevt gjort opmærksom på, at teksten er af Grundtvig og musikken af Thorvald Aagaard (som også har skrevet Asken Ygdrasil, som Rollespilskoret øver på, og som er lækker-lækker :D)
Rikke Munchkin Sørensen  munckin@worldonline.dk


 
Så vidt jeg kan se (nu jeg har set efter), så skal der faktisk ikke andet til, end at man udelader tredje vers (om Loke etc.) for at sangen bliver så generel, at den kan bruges i alle sammenhænge, hvor der er flere guder! :)
Munchkin  munchkin@krikkit.dk
 
Hej Rikke,
Teksten er af Grundtvig og musikken af Thorvald Aagaard (Folkehøjskolens Melodibog 1940).
Venlig hilsen
Ghita
Ghita  fru_johansen@hotmail.com
 
Starkodder.gif   9169 bytes   Noder
Rikke Munchkin Sørensen  munchkin@krikkit.dk 
 
Hermed en simpel midifil af noderne, som de står i Folkehøjskolens Melodibog 1940 (med tillæg 1953)
Starkodder.MID   666 bytes   Lydfil
Rikke M. Sørensen  munchkin@worldonline.dk 
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeSStærkodders vise om Bråvalslaget
Spindelvæv Sang Stammefolket
R Forbogstav T