Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeHHwithurs Ære
Hvorfor? Sang Hyldest til Dansens Herre
G Forbogstav I
 
   
   

Hwithurs Ære

Da verden var ung og jorden var kold,
drog ånderne over landene gold'.

Men Hwithur blev de ånders gys,
for bag ham kom Oreme, verdens lys.

Han spredte mørket med øksen stor
og Etiana blev menneskets mor.

Og mennesket leved' i lykke og fred,
de manglede intet, thi Hwithur var glad.

Men ånderne lagde en listig plan:
at stjæle lyset og ende dagen.

De ånder stjal Oreme væk fra hans stald,
han førtes til fæstningen Hoarval.

Da mørket sænked' sig over land
drog Hwithur mod ånderne ene mand.

De svigfulde ånder i baghold stod,
slog Hwithur til jord, hannem rendte blod.

Joirendel tren ind for Hwithurs brud.
Hun gav ham sort bæger at drikke ud.

Joirendel han red til Hoarval hen
med spydet i hånden, hans trofaste ven.

Han slynged' spyddet af al sin magt.
Han ånderne tvang til at indgå en pagt.

Året det skiltes i stykker to
med mørken nat og med dagen go'.

Og Joirendel måtte i Hoarval bli'
så Hwithur, hans fader, blev ånderne fri.

Hwithur med Oreme fængslet forlod,
frelst af sit eget kød og blod.

Da atter den lyse dag oprandt,
Joirendel snød ånderne for deres pant.

Frem drog Joirendel sin hvasse kniv.
Han jog den i brystet og endte sit liv.

Nu ånderne lagde en list så fæl
for de ville troen på Hwithur kvæl'.

En ånd var iblandt dem, og Løgn var hans navn.
Han kaldte sig Jesus og kom dem til gavn.

Han løj og sagde, at han var Gud
og søgte at jage Hwithur ud.

Men Hwithur blev vred og han sagde stop,
og kloge mænd klyngede ånden op!


Hwithurs Ære er en af mange live-sange på melodien "Bonden og Kragen". Den oprindelige version blev skrevet af Markus Davidsen og Mikkel Boesen til Nemefrego IV i sommeren 1999, men den blev mere end fordoblet af Markus og Anders Kragh til Nemefrego VI i 2001. Sangen er bygget over den gamle tros skabelsesberetning - samtidig med, at den håner kirkens mænd godt og grundigt.

Hwithur og Etiana er de to guder, manden og kvinden.
Oreme er den hest, der trækker solskiven.
Hoarval er de onde ånders bolig ved verdens ende.
Joirendel er Hwithur og Etianas søn, den første konge af den gamle æt.
Markus Davidsen  markus@davidsen.nu


 
Den blev skrevet allerede til Nemefrego IV i 1999. Jeg kan ikke rette i selve sangen.
Markus Davidsen  markus@davidsen.nu
 
Er det muligt at nogen vil tilføje de vers der er blevet skrevet siden hen??

DD
Doris Donnell  Ridderkvinden@hotmail.com
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeHHwithurs Ære
Hvorfor? Sang Hyldest til Dansens Herre
G Forbogstav I